به رستوران ایرانی شنزار خوش آمدید

فضایی متفاوت

محیطی خاص سرویسی متفاوت

بخشی از نمای داخلی

شمیم نگاهی زیبا از رستوران

شعبه خیابان شریعتی

بخشی از نمای شعبه خیابان شریعتی در شب

منوهای ویژه

image
باقالی پلو با ماهیچه 62000تومان

حدودا ۵۰۰ گرم ماهیچه با استخوان گوسفندی+باقالی پلو دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی  + لیمو به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
باقالی پلو با مرغ 19000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-04
باقالی پلو دیگی 8000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار+باقالی وسیزیجات وادویه مخصوص + زعفران خالص + کره

شعبه شریعتی
image
چلو اکبر جوجه جوجه کامل (مخصوص شنزار) 37000تومان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی سرخ شده +رب انار+چلوکره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
چلو اکبر جوجه مخصوص شنزار (جوجه کامل) 34000تومان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی سرخ شده +رب انار+چلوکره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-10
چلو کره دیگی (ایرانی) 6000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار + زعفران خالص + کره

شعبه شریعتی
photo_2017-02-18_18-23-10
چلو کره دیگی (ایرانی) 6000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار + زعفران خالص + کره

image
چلو ماهی قزل آلا 28000تومان

یک عدد ماهی حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
چلو ماهی کباب مخصوص 28000تومان

حدودا ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا + چلو کره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
زرشک پلو با مرغ 17000تومان

ران مرغ حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره دیگی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + لیموبه همراه نان تنوری وریحان تازه

استیک ژرمن 35000تومان

۱۵۰ گرم فیله گوساله + ۱۰۰ گرم فیله جوجه + دورچین + ادویه جات مخصوص + سس قارچ

استیک مخصوص 35000تومان

۱۵۰ گرم فیله گوساله + سس قارچ + دورچین + ادویه جات شنزار

image
باقالی پلو با ماهیچه 62000تومان

حدودا ۵۰۰ گرم ماهیچه با استخوان گوسفندی+باقالی پلو دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی  + لیمو به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
باقالی پلو با مرغ 19000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-04
باقالی پلو دیگی 8000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار+باقالی وسیزیجات وادویه مخصوص + زعفران خالص + کره

image
بال کباب مخصوص 13000تومان

۱۰ تکه بال مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

بیف استروگانف 30000تومان

راسته گوساله ۱۵۰ گرم + قارچ و سبزیجات تازه همراه با سس ادویه مخصوص

image
جوجه چینی مخصوص شنزار 24000تومان

۳۰۰ گرم فیله مرغ + آرد وادویه مخصوص + سس وسالاد ویژه

image
جوجه کباب با استخوان مخصوص شنزار 24000تومان

جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی تکه شده وکباب پز+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

نرم وآبدار
image
جوجه کباب بدون استخوان ران 16500تومان

شامل ۳۷۵ گرم ران بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب بدون استخوان سینه 16500تومان

شامل ۳۷۵ گرم سینه بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمو و فلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب میکس مخصوص شنزار 28000تومان

مجموعا ۴۳۰ گرم جوجه کباب سینه کاور شده با کباب کوبیده+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه هندی مخصوص شنزار 24000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
چلو اکبر جوجه مخصوص شنزار (جوجه کامل) 34000تومان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی سرخ شده +رب انار+چلوکره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-10
چلو کره دیگی (ایرانی) 6000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار + زعفران خالص + کره

image
چلو ماهی قزل آلا 28000تومان

یک عدد ماهی حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
چلو ماهی کباب مخصوص 28000تومان

حدودا ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا + چلو کره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

چیکن استروگانف 26000تومان

سینه جوجه ۱۵۰ گرم + قارچ و سبزیجات تازه همراه با سس و ادویه مخصوص

خوراک زبان گوساله 36000تومان

۱۵۰ گرم زبان گوساله + سس قارچ + قارچ و پنیر + ادویه مخصوص + دورچین

فوق العاده
image
دیزی سنگی مخصوص شنزار (گوسفندی) 21000تومان

۲۵۰ گرم گوشت راسته با استخوان گوسفندی پسایی شده در دنبه گوسفندی+ادویه مخصوص + نال تنوری + ریحان و پیاز

image
زرشک پلو با مرغ 17000تومان

ران مرغ حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره دیگی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + لیموبه همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-22-59
سوپ جو 7000تومان

سوپ جو مخصوص + ادویه خاص

شنیسل مرغ 25000تومان

شامل ۳۵۰ گرم سینه جوجه +خمیرمخصوص شنزار + سس مخصوص +دورچین

image
شیشلیک شاندیز 54000تومان

شش تکه کباب شاندیز با استخوان حدودا ۵۰۰ گرم+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب بختیاری 42000تومان

۴۰۰ گرم ترکیب جوجه کباب سینه + راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

مخصوص
image
کباب برگ گوسفندی 48000تومان

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

ویژه
image
کباب بنابی ویژه 26000تومان

۳۰۰ گرم کباب گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

جدید
image
کباب ترش ویژه 49000تومان

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +رب انار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری

image
کباب چنجه گوسفندی 47000تومان

۳۰۰گرم گوشت راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب سلطانی 57000تومان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص۱۳۵گرمی +یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰گرمی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب شیشلیک بدون استخوان گوسفندی 54000تومان

۳۵۰گرم کباب شیشلیک بدون استخوان +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-05
کباب کوبیده مخصوص 19000تومان

مجموعا ۲۷۰گرم گوشت گوسفندی (راسته وقلوه گاه)+ پیاز وادویه مخصوص+گوجه کباب +لیمو +دورچین سبزیجات +پیاز وریحان تازه +نان تنوری

image
کباب کوبیده نگین دار 20000تومان

۲۵۰ گرم کباب کوبیده به همراه تکه های جوجه +ادویه مخصوص شنزار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

جذاب
image
کباب لبنانی ویژه 30000تومان

۴۵۰ گرم ترکیب گوشت چرخ شده گوسفندی رولت شده در سینه مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کشک و بادمجان 15000تومان

۳۰۰گرم بادمجان سرخ شده +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات + لیموبه همراه نان تنوری وریحان تازه

image
میرزا قاسمی 15000تومان

۳۰۰گرم بادمجان کبابی وگوجه وادویه مخصوص +نان داغ وریحان ودورچین سبزیجات

میگو پفکی 35000تومان

تعداد ۱۵ عدد میگو +خمیر بنیه مخصوص شنزار +سس مخصوص + دورچین

استیک ژرمن 35000تومان

۱۵۰ گرم فیله گوساله + ۱۰۰ گرم فیله جوجه + دورچین + ادویه جات مخصوص + سس قارچ

استیک مخصوص 35000تومان

۱۵۰ گرم فیله گوساله + سس قارچ + دورچین + ادویه جات شنزار

image
باقالی پلو با ماهیچه 62000تومان

حدودا ۵۰۰ گرم ماهیچه با استخوان گوسفندی+باقالی پلو دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی  + لیمو به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
باقالی پلو با مرغ 19000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-04
باقالی پلو دیگی 8000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار+باقالی وسیزیجات وادویه مخصوص + زعفران خالص + کره

image
بال کباب مخصوص 13000تومان

۱۰ تکه بال مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

بیف استروگانف 30000تومان

راسته گوساله ۱۵۰ گرم + قارچ و سبزیجات تازه همراه با سس ادویه مخصوص

image
جوجه چینی مخصوص شنزار 24000تومان

۳۰۰ گرم فیله مرغ + آرد وادویه مخصوص + سس وسالاد ویژه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب با استخوان (مخصوص شنزار) 27000تومان

جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی تکه شده وکباب پز+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب بدون استخوان ران 19000تومان

شامل ۳۷۵ گرم ران بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب بدون استخوان سینه 19000تومان

شامل ۳۷۵ گرم سینه بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمو و فلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب میکس مخصوص شنزار 28000تومان

مجموعا ۴۳۰ گرم جوجه کباب سینه کاور شده با کباب کوبیده+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه هندی مخصوص شنزار 24000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
چلو اکبر جوجه جوجه کامل (مخصوص شنزار) 37000تومان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی سرخ شده +رب انار+چلوکره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
photo_2017-02-18_18-23-10
چلو کره دیگی (ایرانی) 6000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار + زعفران خالص + کره

photo_2017-02-18_18-23-10
چلو کره دیگی (ایرانی) 6000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار + زعفران خالص + کره

image
چلو ماهی قزل آلا 28000تومان

یک عدد ماهی حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
چلو ماهی کباب مخصوص 28000تومان

حدودا ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا + چلو کره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

چلو ماهیچه گوسفندی 62000تومان

حدودا ۵۰۰ گرم ماهیچه با استخوان گوسفندی + ادویه مخصوص شنزار + دورچین شامل سبزیجات، قارچ، سیب زمینی، لیموترش به همراه نان تنوری و ریحان تازه

چیکن استروگانف 26000تومان

سینه جوجه ۱۵۰ گرم + قارچ و سبزیجات تازه همراه با سس و ادویه مخصوص

خوراک زبان گوساله 36000تومان

۱۵۰ گرم زبان گوساله + سس قارچ + قارچ و پنیر + ادویه مخصوص + دورچین

فوق العاده
image
دیزی سنگی مخصوص شنزار (گوسفندی) 21000تومان

۲۵۰ گرم گوشت راسته با استخوان گوسفندی پسایی شده در دنبه گوسفندی+ادویه مخصوص + نال تنوری + ریحان و پیاز

image
زرشک پلو با مرغ 17000تومان

ران مرغ حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره دیگی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + لیموبه همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-22-59
سوپ جو 7000تومان

سوپ جو مخصوص + ادویه خاص

شنیسل مرغ 25000تومان

شامل ۳۵۰ گرم سینه جوجه +خمیرمخصوص شنزار + سس مخصوص +دورچین

شعبه شریعتی
image
شیشلیک شاندیز 54000تومان

شش تکه کباب شاندیز با استخوان حدودا ۵۰۰ گرم+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب بختیاری 42000تومان

۴۰۰ گرم ترکیب جوجه کباب سینه + راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب برگ گوسفندی 48000تومان

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

ویژه
image
کباب بنابی ویژه 26000تومان

۳۰۰ گرم کباب گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب ترش ویژه 49000تومان

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +رب انار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری

شعبه شریعتی
image
کباب چنجه گوسفندی 47000تومان

۳۰۰گرم گوشت راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب سلطانی 57000تومان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص۱۳۵گرمی +یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰گرمی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب شیشلیک بدون استخوان گوسفندی 54000تومان

۳۵۰گرم کباب شیشلیک بدون استخوان +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
photo_2017-02-18_18-23-05
کباب کوبیده مخصوص 19000تومان

مجموعا ۲۷۰گرم گوشت گوسفندی (راسته وقلوه گاه)+ پیاز وادویه مخصوص+گوجه کباب +لیمو +دورچین سبزیجات +پیاز وریحان تازه +نان تنوری

image
کباب کوبیده نگین دار 20000تومان

۲۵۰ گرم کباب کوبیده به همراه تکه های جوجه +ادویه مخصوص شنزار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب لبنانی ویژه 33000تومان

۴۵۰ گرم ترکیب گوشت چرخ شده گوسفندی رولت شده در سینه مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کشک و بادمجان 15000تومان

۳۰۰گرم بادمجان سرخ شده +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات + لیموبه همراه نان تنوری وریحان تازه

image
میرزا قاسمی 15000تومان

۳۰۰گرم بادمجان کبابی وگوجه وادویه مخصوص +نان داغ وریحان ودورچین سبزیجات

میگو پفکی 35000تومان

تعداد ۱۵ عدد میگو +خمیر بنیه مخصوص شنزار +سس مخصوص + دورچین

image
باقالی پلو با ماهیچه 62000تومان

حدودا ۵۰۰ گرم ماهیچه با استخوان گوسفندی+باقالی پلو دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی  + لیمو به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
باقالی پلو با مرغ 19000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-04
باقالی پلو دیگی 8000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار+باقالی وسیزیجات وادویه مخصوص + زعفران خالص + کره

image
بال کباب مخصوص 13000تومان

۱۰ تکه بال مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه چینی مخصوص شنزار 24000تومان

۳۰۰ گرم فیله مرغ + آرد وادویه مخصوص + سس وسالاد ویژه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب با استخوان (مخصوص شنزار) 27000تومان

جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی تکه شده وکباب پز+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب با استخوان مخصوص شنزار 24000تومان

جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی تکه شده وکباب پز+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

نرم وآبدار
image
جوجه کباب بدون استخوان ران 16500تومان

شامل ۳۷۵ گرم ران بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب بدون استخوان ران 19000تومان

شامل ۳۷۵ گرم ران بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب بدون استخوان سینه 16500تومان

شامل ۳۷۵ گرم سینه بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمو و فلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب بدون استخوان سینه 19000تومان

شامل ۳۷۵ گرم سینه بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمو و فلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب میکس مخصوص شنزار 28000تومان

مجموعا ۴۳۰ گرم جوجه کباب سینه کاور شده با کباب کوبیده+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه هندی مخصوص شنزار 24000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
چلو اکبر جوجه جوجه کامل (مخصوص شنزار) 37000تومان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی سرخ شده +رب انار+چلوکره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
چلو اکبر جوجه مخصوص شنزار (جوجه کامل) 34000تومان

یک عدد جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی سرخ شده +رب انار+چلوکره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-10
چلو کره دیگی (ایرانی) 6000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار + زعفران خالص + کره

شعبه شریعتی
photo_2017-02-18_18-23-10
چلو کره دیگی (ایرانی) 6000تومان

شامل ۳۵۰ گرم برنج اعلای ایرانی ته دیگ دار + زعفران خالص + کره

image
چلو ماهی قزل آلا 28000تومان

یک عدد ماهی حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
چلو ماهی کباب مخصوص 28000تومان

حدودا ۴۰۰ گرم ماهی قزل آلا + چلو کره دیگی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

چلو ماهیچه گوسفندی 62000تومان

حدودا ۵۰۰ گرم ماهیچه با استخوان گوسفندی + ادویه مخصوص شنزار + دورچین شامل سبزیجات، قارچ، سیب زمینی، لیموترش به همراه نان تنوری و ریحان تازه

فوق العاده
image
دیزی سنگی مخصوص شنزار (گوسفندی) 21000تومان

۲۵۰ گرم گوشت راسته با استخوان گوسفندی پسایی شده در دنبه گوسفندی+ادویه مخصوص + نال تنوری + ریحان و پیاز

image
زرشک پلو با مرغ 17000تومان

ران مرغ حدودا ۴۰۰ گرم +چلوکره دیگی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + لیموبه همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-22-59
سوپ جو 7000تومان

سوپ جو مخصوص + ادویه خاص

image
شیشلیک شاندیز 54000تومان

شش تکه کباب شاندیز با استخوان حدودا ۵۰۰ گرم+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
شیشلیک شاندیز 54000تومان

شش تکه کباب شاندیز با استخوان حدودا ۵۰۰ گرم+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب بختیاری 42000تومان

۴۰۰ گرم ترکیب جوجه کباب سینه + راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب بختیاری 42000تومان

۴۰۰ گرم ترکیب جوجه کباب سینه + راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

مخصوص
image
کباب برگ گوسفندی 48000تومان

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب برگ گوسفندی 48000تومان

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

ویژه
image
کباب بنابی ویژه 26000تومان

۳۰۰ گرم کباب گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

جدید
image
کباب ترش ویژه 49000تومان

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +رب انار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری

شعبه شریعتی
image
کباب ترش ویژه 49000تومان

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +رب انار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری

image
کباب چنجه گوسفندی 47000تومان

۳۰۰گرم گوشت راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب چنجه گوسفندی 47000تومان

۳۰۰گرم گوشت راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب سلطانی 57000تومان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص۱۳۵گرمی +یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰گرمی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب سلطانی 57000تومان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص۱۳۵گرمی +یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰گرمی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب شیشلیک بدون استخوان گوسفندی 54000تومان

۳۵۰گرم کباب شیشلیک بدون استخوان +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب شیشلیک بدون استخوان گوسفندی 54000تومان

۳۵۰گرم کباب شیشلیک بدون استخوان +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-05
کباب کوبیده مخصوص 19000تومان

مجموعا ۲۷۰گرم گوشت گوسفندی (راسته وقلوه گاه)+ پیاز وادویه مخصوص+گوجه کباب +لیمو +دورچین سبزیجات +پیاز وریحان تازه +نان تنوری

شعبه شریعتی
photo_2017-02-18_18-23-05
کباب کوبیده مخصوص 19000تومان

مجموعا ۲۷۰گرم گوشت گوسفندی (راسته وقلوه گاه)+ پیاز وادویه مخصوص+گوجه کباب +لیمو +دورچین سبزیجات +پیاز وریحان تازه +نان تنوری

image
کباب کوبیده نگین دار 20000تومان

۲۵۰ گرم کباب کوبیده به همراه تکه های جوجه +ادویه مخصوص شنزار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

جذاب
image
کباب لبنانی ویژه 30000تومان

۴۵۰ گرم ترکیب گوشت چرخ شده گوسفندی رولت شده در سینه مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب لبنانی ویژه 33000تومان

۴۵۰ گرم ترکیب گوشت چرخ شده گوسفندی رولت شده در سینه مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کشک و بادمجان 15000تومان

۳۰۰گرم بادمجان سرخ شده +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات + لیموبه همراه نان تنوری وریحان تازه

image
میرزا قاسمی 15000تومان

۳۰۰گرم بادمجان کبابی وگوجه وادویه مخصوص +نان داغ وریحان ودورچین سبزیجات

image
جوجه چینی مخصوص شنزار 24000تومان

۳۰۰ گرم فیله مرغ + آرد وادویه مخصوص + سس وسالاد ویژه

image
بال کباب مخصوص 13000تومان

۱۰ تکه بال مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب با استخوان (مخصوص شنزار) 27000تومان

جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی تکه شده وکباب پز+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب با استخوان مخصوص شنزار 24000تومان

جوجه کامل ۷۰۰ الی ۹۰۰ گرمی تکه شده وکباب پز+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

نرم وآبدار
image
جوجه کباب بدون استخوان ران 16500تومان

شامل ۳۷۵ گرم ران بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب بدون استخوان ران 19000تومان

شامل ۳۷۵ گرم ران بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب بدون استخوان سینه 16500تومان

شامل ۳۷۵ گرم سینه بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمو و فلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
جوجه کباب بدون استخوان سینه 19000تومان

شامل ۳۷۵ گرم سینه بدون استخوان مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمو و فلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه کباب میکس مخصوص شنزار 28000تومان

مجموعا ۴۳۰ گرم جوجه کباب سینه کاور شده با کباب کوبیده+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
جوجه هندی مخصوص شنزار 24000تومان

۴۰۰گرم سینه مرغ + ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

چلو ماهیچه گوسفندی 62000تومان

حدودا ۵۰۰ گرم ماهیچه با استخوان گوسفندی + ادویه مخصوص شنزار + دورچین شامل سبزیجات، قارچ، سیب زمینی، لیموترش به همراه نان تنوری و ریحان تازه

image
شیشلیک شاندیز 54000تومان

شش تکه کباب شاندیز با استخوان حدودا ۵۰۰ گرم+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
شیشلیک شاندیز 54000تومان

شش تکه کباب شاندیز با استخوان حدودا ۵۰۰ گرم+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب بختیاری 42000تومان

۴۰۰ گرم ترکیب جوجه کباب سینه + راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب بختیاری 42000تومان

۴۰۰ گرم ترکیب جوجه کباب سینه + راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

مخصوص
image
کباب برگ گوسفندی 48000تومان

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب برگ گوسفندی 48000تومان

۲۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

ویژه
image
کباب بنابی ویژه 26000تومان

۳۰۰ گرم کباب گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

جدید
image
کباب ترش ویژه 49000تومان

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +رب انار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری

شعبه شریعتی
image
کباب ترش ویژه 49000تومان

۳۵۰ گرم راسته گوسفندی +ادویه مخصوص شنزار  +رب انار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری

image
کباب چنجه گوسفندی 47000تومان

۳۰۰گرم گوشت راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب چنجه گوسفندی 47000تومان

۳۰۰گرم گوشت راسته گوسفندی+ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب سلطانی 57000تومان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص۱۳۵گرمی +یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰گرمی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب سلطانی 57000تومان

یک سیخ کباب کوبیده مخصوص۱۳۵گرمی +یک سیخ کباب برگ گوسفندی ۲۵۰گرمی +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

image
کباب شیشلیک بدون استخوان گوسفندی 54000تومان

۳۵۰گرم کباب شیشلیک بدون استخوان +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب شیشلیک بدون استخوان گوسفندی 54000تومان

۳۵۰گرم کباب شیشلیک بدون استخوان +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-18_18-23-05
کباب کوبیده مخصوص 19000تومان

مجموعا ۲۷۰گرم گوشت گوسفندی (راسته وقلوه گاه)+ پیاز وادویه مخصوص+گوجه کباب +لیمو +دورچین سبزیجات +پیاز وریحان تازه +نان تنوری

شعبه شریعتی
photo_2017-02-18_18-23-05
کباب کوبیده مخصوص 19000تومان

مجموعا ۲۷۰گرم گوشت گوسفندی (راسته وقلوه گاه)+ پیاز وادویه مخصوص+گوجه کباب +لیمو +دورچین سبزیجات +پیاز وریحان تازه +نان تنوری

image
کباب کوبیده نگین دار 20000تومان

۲۵۰ گرم کباب کوبیده به همراه تکه های جوجه +ادویه مخصوص شنزار +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

جذاب
image
کباب لبنانی ویژه 30000تومان

۴۵۰ گرم ترکیب گوشت چرخ شده گوسفندی رولت شده در سینه مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

شعبه شریعتی
image
کباب لبنانی ویژه 33000تومان

۴۵۰ گرم ترکیب گوشت چرخ شده گوسفندی رولت شده در سینه مرغ +ادویه مخصوص شنزار  +دورچین شامل : سبزیجات +قارچ و سیب زمینی + گوجه کبابی + لیمووفلفل کبابی به همراه نان تنوری وریحان تازه

photo_2017-02-23_20-02-44
زیتون پرورده 4000تومان
photo_2017-02-23_20-16-23
سالاد شیرازی 3500تومان
photo_2017-02-23_20-26-31
سالاد فصل 5000تومان
ماست موسیر 4000تومان
photo_2017-02-23_20-15-55
ماست وخیار 4500تومان
۱۴۵۶۶۳۸۰۸۵
آب بزرگ 850تومان
ab-600ml
آب کوچک 500تومان
sprite-soda-can1
اسپرایت 1250تومان
۰۰۰۰۴۱۹_-۱۵-_۳۵۰
اسپرایت خانواده 2300تومان
ماءالشعیر-قوطی-۳۳۰-سی-سی-استوایی-ایستک
ایستک استوایی 2000تومان
۶fcc0bb6b3b17eac079b27e86546122f
ایستک تلخ 2000تومان
۶۵۲ea7904dacf3ad33becf3f503faedd
ایستک لیمو 2000تومان
IMG_1990-300x300
ایستک هلو 2000تومان
ghoti-235x325
دوغ قوطی 2000تومان
۳۳۰___۴۹۷۳۷_orig
فانتا 1250تومان
نوشابه فانتا  ۱/۵ لیتری پرتقالی| خرید نوشابه| نوشابه خانواده فانتا
فانتا خانواده 2300تومان
نوشابه کوکاکولا ۱/۵ لیتری | خرید نوشابه| نوشابه خانواده کوکاکولا
کوکا خانواده 2300تومان
cocacola-zero-330cc
کوکازیرو 1250تومان
۱۲۳
کوکاکولا 1250تومان

مناسبت ها

از زبان مشتریان